Konserwacje kopiarek i drukarek:


W skład konserwacji wchodzą:
- sprawdzenie urządzenia pod względem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,
- ocena stanu technicznego,
- odkurzenie wnętrza urządzenia z nieczystości,
- oczyszczenie układu skanowania, lasera,
- oczyszczenie układu napędowego,
- oczyszczenie układu zagrzewania druku (wałek dociskowy, folia teflonowa lub wałek grzewczy, odrywacze),
- oczyszczenie toru prowadzenia papieru (rolki poboru papieru, wałki registracyjne, rolki prowadzące, rolki wyjścia),
- sprawdzenie elementów układu napędowego oraz innych elementów ruchomych,
- ewentualna wymiana uszkodzonych części (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego),
- sprawdzenie prawidłowości poboru papieru oraz podzespołów urządzenia po wykonaniu usługi oraz ewentualne regulacje.


Wymiana materiałów eksploatacyjnych (bęben, listwa bębna, wałek grzejny, folia teflonowa, wałek dociskowy, odrywacze zespołu utrwalania, developer, rolki podawania papieru) w cenie konserwacji.