Stała umowa serwisowa


Zakupione przez Państwa urządzenia, utrzymujemy w stanie ciągłej gotowości do pracy. Przeprowadzamy naprawy i serwis w krótkich terminach określonych w umowie. Dostarczamy materiały eksploatacyjne. Użytkownik płaci wyłącznie za ilość wykonanych kopii. Dzięki takiemu rozwiązaniu zminimalizowana jest Państwa troska o urządzenie.

Umowa serwisowa obejmuje:
- przeglądy okresowe, co określony w umowie termin lub co wykonaną liczbę kopii,
- bieżące naprawy gwarancyjne (dotyczy zakupiony urządzeń w naszej Firmie),
- serwis zobowiązany jest do określonych w umowie czasach reakcji na naprawę urządzenia,
- dostarczanie oraz naprawa materiałów eksploatacyjnych,
- dostarczenie oraz wymiana uszkodzonych części,
- pełne wsparcie dla użytkownika kopiarki w zakresie obsługi oraz instalacji urządzenia,
- umowa może być zawarta na dowolny okres czasu.